GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

IAS 38 - Värdering av varumärken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10322

Files in This Item:

File Description SizeFormat
07-08-92M.pdf936KbAdobe PDF
View/Open
Title: IAS 38 - Värdering av varumärken
Authors: Funseth, Kristoffer
Fällmar, Lowe
Issue Date: 16-Jun-2008
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning och företagsanalys
07-08-92M
Abstract: Bakgrund och problem: Varumärken har fått en ökad ekonomisk betydelse under de senaste 25 åren, främst i samband med en kraftig ökning av företagsförvärv. Dock kvarstår problematiken med att värdera varumärken på ett, enligt redovisningsstandarder, tillförlitligt sätt. Aktievärdet på företag utgörs i olika utsträckning av varumärken som inte finns redovisade på balansräkningen samtidigt som IFRS säger att varumärken skall skiljas från goodwill vid ett förvärv, men internt upparbetade varumärken ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/10322
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011