GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >
Humanistdag-boken 2007 >

Gemenskapens värme och effektivitetens kyla : kommunidéer för hundra år sedan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10320

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HumDag2007Bok_01_Andren_Mats.pdf70KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gemenskapens värme och effektivitetens kyla : kommunidéer för hundra år sedan
Authors: Andrén, Mats
Issue Date: 2007
University: University of Gothenburg. Faculty of Arts
Publication type: book chapter
Publisher: Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet
Citation: Klimat : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 10-11 november 2007 / red.: Patrik J. Andersson m. fl., s. 9-14
Series/Report no.: Humanistdag-boken 20
Keywords: Idé- och lärdomshistoria
Kommunalt självstyre
ISBN: 978-91-7360-355-3
ISSN: 1400-4496
URI: http://hdl.handle.net/2077/10320
Appears in Collections:Humanistdag-boken 2007

 

 

© Göteborgs universitet 2011