GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Human and Economic Geography / Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Research reports/ Rapporter >

Hagen i staden. Betydelsen av den "vilda" naturen runt knuten


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10166

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Allmänheten och de tätortsnära betesmarkerna.doc1264KbMicrosoft WordView/Open
Title: Hagen i staden. Betydelsen av den "vilda" naturen runt knuten
Authors: Henningsson, Silvia
Issue Date: 27-May-2008
University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan.
Institution: Kulturgeografiska institutionen
Publication type: report
Series/Report no.: Occasional Papers
2008:2
Keywords: tätortsnära natur
landskapspreferens
lokal förankring
känsla för natur
Description: Resultatrapportering för delstudie inom HagmarksMISTRA, projekt 2.2 "The general public and seminatural pastures - preference studies, and communicative planning"appraoches"
URI: http://hdl.handle.net/2077/10166
Appears in Collections:Research reports/ Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011