Show simple item record

dc.contributor.authorBojlid, Marie
dc.contributor.authorSvensson, Elisabeth
dc.date.accessioned2008-05-26T13:50:02Z
dc.date.available2008-05-26T13:50:02Z
dc.date.issued2008-05-26T13:50:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10159
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen har varit att utifrån ungdomars framtidsplaner undersöka vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor samt mellan storstaden och landsbygden. Vad gäller framtidsplaner har vi i första hand inriktat oss på områdena boende, utbildning och arbete samt familj. Ett andra syfte har varit att undersöka om ungdomarna känner oro för sin framtid och om någon grupp utmärker sig inom detta område. De två frågeställningar vi har utgått från är: finns några tydliga skillnader vad gäller ungdomars framtidsplaner då vi jämför kön och bostadsort och finns det vissa grupper av ungdomar som är mer oroliga än andra inför framtiden? Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät har delats ut till sammanlagt 169 elever som går sista året på gymnasiet. Vi har vänt oss till en skola i ett storstadsområde samt två skolor på landsbygden. Vi har sedan bearbetat materialet genom att göra jämförelser mellan könen och mellan bostadsorter. Genom att använda våra teoretiska utgångspunkter, könssocialisation, KASAM, kulturell friställning samt förlängd ungdomstid, har vi sedan analyserat resultatet. I resultatet har vi sett att ungdomarna i första hand är förväntansfulla inför framtiden och har många planer uppgjorda. Vi ser en hel del skillnader mellan kön och bostadsort. Inom vissa områden är skillnaderna tydliga mellan könen och inom andra är bostadsorten mest avgörande. Vi ser att det finns skillnader vad gäller området kring framtida boende, där det mest avgörande är om ungdomarna bor i storstad eller på landsbygden. I frågor som handlar om familj blir skillnaderna störst mellan könen. Också inom de specifika frågorna kring oro finns störst skillnad mellan könen. Det är kvinnorna som oroar sig mest och inom denna grupp utmärker sig storstadskvinnorna som de allra mest oroliga.en
dc.language.isosween
dc.subjectUngdomen
dc.subjectframtidsplaneren
dc.subjectstorstaden
dc.subjectlandsbygden
dc.titleMed framtiden för fötterna, En kvantitativ studie av ungdomars framtidsplaneren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record