GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >

Ämnesdidaktik i praktiken. Nya vägar för undervisning : [10]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Med denna rapportserie vill vi bidra till att förbättra både lärares och lärarutbildares möjligheter att bedriva en undervisning som är intresseväckande och tankestimulerande och som leder till varaktiga kunskaper. Det är fråga om att på olika sätt omsätta ämnesdidaktiska forskningsresultat i praktiken.

 

 

© Göteborgs universitet 2011