GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

Kommunikationsgränssnitt och dess tillämpning inom virtuella företagsväxlar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1005

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Fredrik.Magnus.IA5840.pdf869KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kommunikationsgränssnitt och dess tillämpning inom virtuella företagsväxlar.
Authors: Magnusson, Fredrik
Issue Date: 1998
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 890130 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med denna uppsats har varit att föreslå hur ett kommunikationsgränssnitt till en specifik produkt, Business Communications Manager, skall utformas. För att kunna göra detta har olika kommunikationslösningar, även kallat middleware, studerats med avseende på deras funktionalitet. Några av de tekniker som studerats är objektmäklare, transaktionshanterare och Remote Procedure Call (RPC). Dessutom har uppsatsen även beskrivit applikations-protokollen Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) och So... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1005
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011