GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Ethnology / Etnologiska institutionen (-2008) >
Research reports / Rapporter >

Äldres boende och etnicitet: en kunskapsöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/10032

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Forsemalm_rapport.pdf215KbAdobe PDF
View/Open
Title: Äldres boende och etnicitet: en kunskapsöversikt
Authors: Forsemalm, Joakim
Issue Date: 25-Apr-2008
University: University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Ethnology
Publication type: report
Abstract: En slutsats som kan dras om kunskapande om äldres boende är att det finns en rad uttryck för önskemål och förhoppningar som kan sägas vara generella oavsett om man är man eller kvinna, medel- eller arbetarklass och ”svensk” eller ”invandrare”. Man vill förändra så lite som möjligt i sitt boende när man blir äldre och man vill kunna uttrycka sig på sitt eget språk i vård- och omsorgssituationer samt fortsätta utöva traditioner och äta samma mat. Att få känna sig trygg är en självkar utgångs... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/10032
Appears in Collections:Research reports / Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011