Now showing items 1-1 of 1

    • Matematikinlärning genom skapande verksamhet. En kvalitativ studie 

      Lundin-Schreiber, Eva; Yan, Meg (2011)
      Sammanfattning Denna studie handlar om hur fyra förskollärare resonerar om ett integrerat arbetssätt där de väver samman skapande verksamhet med matematik. Studiens syfte är: Är det möjligt att integrera skapande verksamhet ...