Now showing items 1-1 of 1

    • Omvårdnad i samband med röntgenundersökning 

      Vafa, Azam (2007-06-11)
      Bakgrund: Beskrivning av röntgensjuksköterskans yrkesfunktion består av två delar, omvårdnad och teknik. Gränserna där emellan är inte lika uppenbar, dessa två ämnesområden flyter in varandra. För att beskriva omvårdnaden ...