Now showing items 1-1 of 1

    • Samordnad hemleverans - ett realistiskt koncept? 

      Taavela, Jenna; Svedberg, Johanna (2013-07-02)
      I dagens bilburna samhälle är det nödvändigt att ur miljösynpunkt energieffektivisera transporterna. Samtidigt blir etableringar av externa handelsplatser allt vanligare i Sverige och lockar främst kunder med bil. Högsbo ...