Now showing items 1-1 of 1

    • Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19 

      Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine (2021-05-18)
      Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver ...