Now showing items 1-1 of 1

    • Konkurrensintensiteten på marknader - vad påverkan den? 

      M. Anderson, Arne (1999)
      I ringa utsträckning diskuteras graden av konkurrens. En förklaring kan vara, att konkurrensuppfattningen härrör från neoklassisk teori. En mera realistisk konkurrensuppfattning vinns genom att utgå från SCP-paradigmet. ...