Now showing items 1-1 of 1

    • Det hållbara vattenbrukslandet 

      Laas, Kristjan (2010-08-13)
      Odling av fisk sägs ha en potential att bidra till framtida livsmedelsförsörjning när fiske inte längre täcker behov och efterfrågan. En önskan från svensk sida att vara med i utvecklingen är tydlig i SOU 2009:26 Det växande ...