Now showing items 1-1 of 1

    • Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni 

      K Falck, Anisa; Nordseth, Ulf Peter (2017-02-13)
      Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av en bristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per år i Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering ...