Now showing items 1-1 of 1

    • Bedömning av trovärdigheten hos brottsoffer med Downs syndrom 

      Jacklin, Zanno (2022-06-16)
      Downs syndrom (DS) är den vanligaste orsaken till intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar löper 2–3 gånger högre risk att utsättas för brott, samtidigt kan dessa ...