Now showing items 1-1 of 1

    • Marcela Montgat och verkligheten 

      Gabriel, Rebecka (2013-04-12)
      Vad är det jag gör i mitt konstnärliga arbete? Och framför allt, vad är det jag möter i skapandet? Jag blir varse en stark länk mellan verklighet och konstverk till exempel när jag framför en påhittad berättelse på en scen ...