Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsson, Veronica
dc.contributor.authorThedin, Petra
dc.date.accessioned2008-03-18T14:27:10Z
dc.date.available2008-03-18T14:27:10Z
dc.date.issued2008-03-18T14:27:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9866
dc.description.abstractAtt arbeta i en organisation som socialtjänsten innebär ofta att man står mitt emellan vad organisationen vill och vad klienten behöver. Vi som författare menar att detta samt den ofta överbelastade arbetssituationen som socialsekreterarna befinner sig i har en viss påverkan på motivationen och i förlängningen på upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Syftet med denna studie har därför varit att utifrån litteraturstudier och vår empiri undersöka vilka motivationsaspekter som kan vara till hjälp och vilka som kan ses som hinder i socialsekreterarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Vår intention är att få fram en övergripande bild av hur de olika områdena organisation och klientkontakt påverkar socialsekreterarna i sitt arbete. Studien bygger på följande frågeställningar: Vad upplevs som hinder i att känna motivation i arbetet med klienten? Vilka aspekter påverkar i positiv riktning motivationen i arbetet med klienten? Upplever socialsekreterarna sig motiverade i arbetet med klienten? Studien har utgått från tidigare forskning kring motivationsaspekter och det samband de har med den arbetstillfredsställelse man känner. I syfte att besvara studiens frågeställningar har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer för att på så vis få ta del av socialsekreterarnas upplevelser av motivation. Studien består utav intervjuer med sju stycken socialsekreterare från tre olika socialförvaltningar utanför Göteborg. Huvudresultaten i studien visar på att brist på tid till klienten samt att om klienten inte är motiverad i arbetet, är aspekter som påverkar motivationen och i förlängningen arbetstillfredsställelsen negativt. När det gäller aspekter som påverkar motivationen i positiv riktning visar huvudresultaten på att dessa är; stöd från kollegor samt att se resultat i arbetet i form av en positiv förändring hos klienten. Studiens resultat visar även på att socialsekreterarna till viss del upplever sig motiverade i arbetet då det finns tillräckligt många motivationsaspekter. Motivationsaspekter som i sin tur ökar socialsekreterarnas förutsättningar att känna arbetstillfredsställelse i arbetet.en
dc.language.isosween
dc.subjectmotivationen
dc.subjectarbetstillfredsställelseen
dc.subjectsocialsekreterareen
dc.subjecthuman service organizationsen
dc.titleHjälp eller hinder? En kvalitativ studie av motivationens betydelse för socialsekreterarnas arbetstillfredsställelseen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record