Show simple item record

dc.contributor.authorLinda Johannessonswe
dc.contributor.authorSilvana Nyqvistswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:42Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:42Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9810
dc.description.abstractBakgrund: Vi har båda läst svenska för tidigare åldrar och kände att vi ville fördjupa oss mer i läs- och skrivinlärning. Att hjälpa eleverna till goda läs- och skrivkunskaper kommer att bli en av de viktigaste utmaningarna för oss som nyutexaminerade pedagoger. Läs- och skrivinlärningen har sett ut på ungefär samma sätt under många år och vi var nyfikna på att titta vidare på eventuellt andra sätt att hjälpa eleverna. Arne Trageton är en man som har ägnat mycket tid till att forska kring hur barn lär sig läsa och skriva. Han har utvecklat en metod som skiljer sig från den traditionella läs- och skrivinlärningen genom att han vänder på begreppet så att man lär barnen att skriva sig till läsning istället för tvärtom. Något som också intresserade oss med Tragetons metod var att han ser datorn som ett viktigt verktyg i undervisning. Syfte: Syftet med detta arbeta är att utvärdera de didaktiska konsekvenserna (möjligheterna och begränsningarna) av några av Arne Tragetons metoder i praktiken utifrån nedanstående centrala delar: ­ Det informella lärandet ­ Det organiserade klassrummet ­ Datorn som redskap ­ Praktiska skrivutvecklingsmetoder Metod: I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och observationer. Vi har gjort litteraturstudier av olika metoder i läs- och skrivinlärning och tidig skriftspråksutveckling samt fördjupat oss i Tragetons metoder och i ett pågående skolutvecklingsprojekt. Resultat: Genom våra intervjuer och observationer har vi fått nya perspektiv och synsätt på läs- och skrivinlärning som inte följer det traditionella sättet. Av de observationer och intervjuer vi gjort kan vi se en bredd och variation med metoden där barnen fick komma i kontakt med skriftspråkandet på många olika sätt. Vi tror att Trageton-metoden i undervisningen gör att elever kan bli mer motiverade att skriva då datorn som redskap underlättar både skrivning och bearbetning av texter. Samtidigt tror vi att det är viktigt att variera sin undervisning för att kunna nå ut till alla elever då en metod kanske inte passar alla. --swe
dc.language.isosvswe
dc.titleTrageton i praktiken: en metod för läs- och skrivinlärning med datorn som redskapswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record