Show simple item record

dc.contributor.authorMaria Lundinswe
dc.contributor.authorJohnny Rödströmswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:39Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:39Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9806
dc.description.abstractSyftet med vår studie är att beskriva verktyg musikpedagoger använder sig av för att stärka elevers självförtroende och minska deras nervositet inför och under uppspel. Genom att intervjua musikhögskolepedagoger som arbetar med mental träning ville vi ta reda på vilka faktorer som de menar påverkar eleverna då de ska uppträda publikt. Vi ville även ta reda på om det finns olika metoder som pedagogerna använder sig av för att bearbeta elevernas rampfeber. Som musikpedagog är det viktigt att kunna möta de problem som dennes elever har. Rampfeber är ett vanligt förekommande problem för både för verksamma musiker, musikhögskolestuderande och yngre elever inom till exempel kommunala musikskolan vilket flera studier har visat. Det är därför viktigt att musikpedagoger känner till hur denne kan arbeta med de olika faktorer som ger upphov till nervositet och hjälper sina elever utvecklas. Vårt arbete ger en ingång till hur musikpedagoger kan arbeta med att träna sig själva och sina elever att stärka bland annat det egna självförtroendet, sin självbild och självkänsla. Vi ger även exempel på metoder en elev/musiker kan använda sig av för att förbättra sin fokuseringsförmåga med mera. Det finns inte mycket forskat kring hur musiker påverkas av den ökade press som det innebär att spela inför en publik. Däremot fann vi att mental träning har använts inom idrottsvärlden under flera decennier. Det visade sig också musikpedagogerna vi intervjuade var inspirerade av olika idrottspsykologer och använde sig av olika metoder de utformat. Resultatet av vår studie visade att en musikers eller en elevs rampfeber eller nervositet kan bero på många olika faktorer och att de behöver bearbetas med olika metoder. De intervjuade pedagogerna har genom sitt arbete med mental träning sett, både hur det påverkat dem själva positivt och hur deras elever utvecklats genom att träna mentalt på olika sätt.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectRampfeberswe
dc.subjectnervositetswe
dc.subjectmental träningswe
dc.subjectavslappningswe
dc.titleKonsten ­ att möta en publik, Hur nervositet och rampfeber bearbetas på HSMswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record