Show simple item record

dc.contributor.authorMaria Bergmanswe
dc.contributor.authorGustav Svedungswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:39Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:39Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9805
dc.description.abstractSammanfattning Denna uppsats behandlar sångpedagogers formuleringar av föreställningar, erfarenheter och kunskaper kring sångundervisningen i den kommunala musik- och kulturskolan. Vårt syfte är att skaffa oss kännedom om fyra sångpedagogers uttalade praxisteori: Hur talar fyra sångpedagoger i kommunala musik- och kulturskolan om sin yrkespraktik? Hur kan dessa uttalanden relateras till det teoretiska begreppet uttalad praxisteori? Vi använder oss av litteratur som behandlar begreppet uttalad praxisteori, samt av litteratur och examensarbeten om ämnen som musikpedagogik och sångundervisning. Datainsamlingsmetoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där vi intervjuar fyra sångpedagoger som är verksamma vid olika musik- och kulturskolor i södra Sverige. Intervjusvaren analyseras med hjälp av begreppet uttalad praxisteori, och dess beståndsdelar etiskt legitimering, praxisbaserade grunder, samt teoribaserade grunder. Resultatet visar att sångpedagogernas uttalade praxisteorier delvis liknar varandra, men alla är unika i sin sammansättning. Gemensamt för alla fyra sångpedagogerna är deras resonemang kring sånglektionens ram och åsikten att relationsskapande och "att kunna hantverket" är viktigt i yrket. De tydligaste skiljedragen mellan informanterna visar sig i relation till antal år i yrket, där uttalanden om huruvida specifika moment bör komma i en viss ordning i elevens utveckling och om målen med undervisningen skiljer sig åt. De intervjuade sångpedagogernas uttalade praxisteorier består i stor utsträckning av praxisbaserade grunder och etiskt legitimering, medan teoribaserade grunder endast påtalas av två av sångpedagogerna. De tillfrågade sångpedagogerna förefaller relativt ovana vid att formulera sina praxisteorier och uttrycker sig sällan i pedagogiska ordalag. Vi tror att ett reflekterande och verbaliserande av den egna praxisteorin är relevant såväl för oss och andra sångpedagoger som för sångundervisningens fortsatta utveckling och hoppas på vidare forskning om sång ur ett pedagogiskt perspektiv.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectSångundervisningswe
dc.subjectuttalad praxisteoriswe
dc.subjectmusikswe
dc.subjectmusiswe
dc.titleOm sångundervisning ­ fyra sångpedagogers uttalade praxisteorierswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record