Show simple item record

dc.contributor.authorTHERESE ANDERSSONswe
dc.contributor.authorSARA HELGESSONswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:22Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:22Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9776
dc.description.abstractSammanfattning Syftet med detta examensarbete är att reda ut vad några lärare anser om bedömning av elever i år 1-3 i de naturvetenskapliga ämnena. Våra huvudfrågor är; Handlar det om bedömning eller dokumentation av den pågående verksamheten? Vad är det lärarna bedömer/dokumenterar? På vilka grunder bedömer lärarna? Bedömer lärarna utifrån ideal -målen ifrån läroplaner och kursplaner eller ifrån målen med verksamheten i klassrummet? Vad anser lärarna att konsekvenserna av ett införande av skriftliga omdömen med betygsliknande karaktär medför? För att reda ut våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat sex olika lärare och utifrån deras svar har vi tolkat och analyserat oss fram till ett resultat. Vi har även genomfört litteraturstudier om allmän bedömning och bedömning i naturvetenskap. I resultatet framkommer lärarnas uttalanden om begreppet bedömning, vad lärare uttrycker som grund för bedömning, hur lärares bedömning av eleverna sker, samt vilka konsekvenser lärarna anser att ett införande av skriftliga omdömen för yngre åldrar ska få. Vi har kommit fram till att lärarna dokumenterar och bedömer eleverna dels utifrån lärarnas egen dokumentation men också utifrån elevernas dokumentation i form av till exempel portfolio och individuella utvecklingsplaner. Lärarna tycker att det är svårt att bedöma inom naturvetenskapliga ämnen. Lärarna bedömer utifrån alla situationer. Ett införande av skriftliga omdömen innebär ökad arbetsbörda för lärarna men kan samtidigt ge en tydlighet gentemot vårdnadshavarna. Inom läraryrket är bedömning ett fenomen som alla kommer i kontakt med. Det är därför viktigt att fundera och reflektera över vad det är som ska bedömas och vad syftet med bedömningen är, speciellt när det inte finns några konkreta bedömningsunderlag för de tidigare åldrarna. ==swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectBedömningswe
dc.title"Jag har alltid ett bedömande öga men inte ett dömande" ­ En undersökning av några lärares utsagor om bedömning i grundskolans tidigare år, 1-3 i de naturvetenskapliga ämnena.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record