Show simple item record

dc.contributor.authorGåna Karimswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:18Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:18Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9770
dc.description.abstractSyfte Jag har valt att fördjupa mig i invandrarbarns skolsvårigheter för att jag anser att detta är ett stort problem och en aktuell fråga. Mitt syfte är att ta reda på svårigheter och hinder i invandrarbarns språkutveckling och hur lärare och pedagoger kan hjälpa dessa barn att klara av sina studier. De frågor som jag vill söka svar på är följande: · Vilka svårigheter och hinder möter invandrarbarn i skolan? · Vad har språk för betydelse för en individs inlärning? · Hur kan lärare medverka och stimulera invandrarbarns språkutveckling i skolan? Metod För att genomföra mitt arbete har jag använt mig av litteraturstudier för att fördjupa mig i ämnet. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Jag har intervjuat fem verksamma lärare i en invandrartätskola. Dessutom har jag använt mig av olika statistiska material för att stödja mitt arbete. Resultat I Intervjuer med fem lärare på en skola i ett mycket invandrartätt område i Göteborg, tyder på att det finns olika faktorer som på verkar invandrarbarns skolresultat. Det viktigaste är språket. När barn inte behärskar svenska språket, är det svårt för dem att förstå och ta till sig kunskap. Dessutom upplevde fyra av fem lärare att tiden inte är tillräcklig för att genomföra det som barnen behöver utveckla. Kanske kunde invandrarbarn erbjudas fler timmar i skolan för att stimulera och utveckla sitt språk eller för att få hjälp med läxor. Sådana timmar kunde ligga parallellt med fritidsverksamheten. 1swe
dc.language.isosvswe
dc.titleInvandrarbarns skolsvårigheter ­Vad kan det beror på?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record