Show simple item record

dc.contributor.authorSofia Johanssonswe
dc.contributor.authorSandra Lindgrenswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:17Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:17Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9768
dc.description.abstractVårt huvudsyfte med arbetet är att ta reda på vad den fria leken har för betydelse Syfte: för barns lärande och utveckling. Vi vill också undersöka om det är någon skillnad i pedagogers syn på den fria leken och hur de tar tillvara på den i förskola respektive skola. Vi är också nyfikna på om leken förändras ju äldre barnen blir. Vad innebär fri lek? Frågeställning: Vad lär sig barn i den fria leken? Förändras den fria leken ju äldre barnen blir? Har pedagogerna i förskola respektive skola olika syn på fri lek? I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, med fyra barn Metod: och två pedagoger på förskola respektive skola. För att få med allt bokstavligt under intervjuerna använde vi oss av en ljudbandspelare. Datan är bearbetad i flera steg i vilka figur och bakgrund till slut bildade ett tillförlitligt mönster. Vad vi kan se är, att pedagogerna i vår studie är eniga om att lek har betydelse Resultat: för barns lärande och utveckling. Med det menar vi att pedagogerna ser att leken är ett viktigt verktyg för barns lärande. Det är i leken som barnen tränar både sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga. Vi ser även att leken ges olika mycket utrymme i de olika verksamheterna, men att alla pedagoger skulle vilja ta vara på den mer. När det gäller barnen kan vi generellt se, att de yngre har en mer konkret förståelse för vad lek är, medan de äldre har en mer kognitiv förståelse. De börjar tänka på en mer abstrakt nivå, där de lättare uppfattar en helhet. Barnen kan alltså koppla leken till sitt lärande. I leken tränar barn sin sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmåga. Betydelse för läraryrket: Det är därför viktigt för pedagoger i förskolan och skolan att ha ett förhållningssätt samt avsätter tid, som gör att man tar vara på barns fria lek i verksamheten.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleLekens betydelse för barns lärande och utvecklingswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record