Show simple item record

dc.contributor.authorAnette Fjellsethswe
dc.contributor.authorDaniel Lundgrenswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:16Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:16Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9766
dc.description.abstractSammanfattning Vi upplever att det finns en uppåtgående trend när det gäller att förlägga undervisning till utomhusmiljö. Vårt syfte med denna undersökning var att vi ville ta reda på och kartlägga våra huvudfrågor, nämligen i vilken utsträckning som pedagoger använder sig av undervisning utomhus, vilka ämnen som förläggs utomhus och vilka tankar pedagogerna har om undervisning utomhus. Som metod användes i denna empiriska undersökning en enkät med frågeformulär som delades ut till undervisandepedagoger i år ett, år fem och år nio. 17 frågeformulär delades ut och 53 kom tillbaka för sammanställning. Vi hade några tankar om att det är vanligare i de yngre åldrarna med undervisning utomhus än i de äldre. Resultatet bekräftade våra tankar, i år ett och år fem använde sig pedagogen av utomhusmiljön i större utsträckning än pedagoger i år nio. När det gäller vilka ämnen som undervisas utomhus är det framförallt matematik som undervisas utomhus, trots detta var det endast några som angav att matematik var ett ämne som är naturligare att förlägga till utomhusmiljö. De uppfattningar om fördelar och nackdelar som pedagogerna angav delades in i olika kategorier. Anledningarna till att pedagoger undervisade utomhus var övervägande pedagogiska eller hälsorelaterade. Det var få pedagoger som undervisade utomhus för att ge eleverna friluftsupplevelser. Uppsatsens betydelse för läraryrket är att den förhoppningsvis väcker tankar hos både oss och andra pedagoger till att reflektera över de faktiska förhållanden som råder när det gäller undervisning utomhus.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectUndervisning utomhusswe
dc.subjectpedagogerswe
dc.subjectfriluftslivswe
dc.subjectutomswe
dc.titleHur ute är skolan? -en empirisk studie om pedagogers vanor av undervisning utomhusswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record