Show simple item record

dc.contributor.authorMalin Lindgrenswe
dc.contributor.authorswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:10Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:10Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9756
dc.description.abstractSyfte En internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik (TIMSS) visar att elever från asiatiska länder som Hong Kong och Japan, lyckas bäst. En förklarning till resultatet är det sätt som lärarna undervisar på. I Japan finns en modell för kompetensutveckling som kallas Lesson study och innebär att lärarna arbetar i lag med att utveckla under- visningen. En Learning study har många likheter som denna modell. Mitt syfte är att synliggöra processen i en Lear- ning study i matematik ur en deltagande, forskande pedagogs perspektiv samt att redogöra för och analysera elevernas resultat från samma studie med hjälp av variationsteorin. Jag utgår från forskningsfrågan: Vad kan vara kritiskt för elevernas förståelse i en Learning study om längdenheter? Metod och material Jag använder mig av en kvalitativ analysmetod. Jag har analyserat tre lektioner med vissa likheter och skillnader samt elevernas resultat på två olika tester. Jag använder mig av variationsteorin som teoretiskt ramverk i min analys. För att öka tillförlitligheten använder jag flera olika sorters data. Det material jag har analyserat är tre videoinspel- ningar från lektioner, 35 skriftliga elevtester, 37 elevintervjuer samt 9 skriftligt dokumenterade planeringstillfällen om vardera 90 minuter. Resultat Då en Learning study ofta får bättre resultat gällande elevernas lärande från första till sista lektion, skiljer sig denna studie från andra då resultatet istället blir sämre. Den första lektionen, hade ett 100%-igt resultat på det utförda efter- testet. Detta kan ha medfört att de kritiska aspekterna i denna Learning study varit möjliga att för eleverna att erfara under lektion A men att de förändringar som gjordes inte bidrog till att eleverna hade möjlighet att urskilja dem i lektion B och C. De kritiska aspekterna har under denna Learning study varit svåra att identifiera. Learning study kan ändå vara dagens och framtidens undervisning, ett förhållningssätt till elevernas kunskaper och deras möjligheter till lärande.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectLearning studyswe
dc.subjectlängdenheterswe
dc.subjectmatematik skolår 1 oswe
dc.titleMeter, decimeter eller centimeter?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record