Show simple item record

dc.contributor.authorLinda Arvidssonswe
dc.contributor.authorAnna-Lena Sundelinswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:21:58Z
dc.date.available2008-03-12T15:21:58Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9735
dc.description.abstractSyfte: Vårt syfte med den här studien är att undersöka ifall föräldrars inställning till olika frågor inom förskoleverksamheten är olika eller lika mellan stadsdelarna Torslanda och Gårdsten. Huvudfråga: Hur ser likheterna och skillnaderna ut, vad är det är likt eller olikt, mellan inställningarna hos föräldrarna i Gårdsten och Torslanda. Metod: I vår studie över likheter och skillnader mellan Gårdsten och Torslanda har vi valt att göra en kvantitativ enkätundersökning. Detta för att få så stor bredd på frågorna inom förskoleverksamhetens område som möjligt. Resultat: Vi kom fram till att det fanns många frågor som berör förskoleverksamheten, där det var stor skillnad i föräldrarnas inställning mellan stadsdelarna. Inom andra områden var svaren mer lika. Alla föräldrar vill sina barn det bästa och detta utläste vi i enkätsvaren men föräldrarna kunde inte få fram detta till lärarna. Även information som lärarna ger ut går inte hela vägen fram av en mängd olika orsaker. Gårdstens och Torslandas problematik handlar om att få en bättre arbetsmiljö för barnen men föräldrarna vill nå fram till detta på olika sätt. Jämlikhet och rättvisa är områden som båda stadsdelarna behöver arbeta med. Betydelse för läraryrket: Vi har i vår undersökning sett att kommunikationen med föräldrarna i Gårdsten inte sker så lätt, språket är en barriär i samarbetet. Här behövs det arbetas mycket med kommunikationen för att den skall ske tillfredsställande enligt föräldrarnas svar i vår undersökning. Det vi tar med oss i vår kommande lärarkarriär från denna uppsats är föräldrarnas tankar.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectförskolaswe
dc.subjectförälderswe
dc.subjectföräldrarswe
dc.subjectbarnswe
dc.subjectinställningarswe
dc.titleFöräldrars inställning till förskoleverksamheten ­ En studie som jämför föräldrars inställningar mellan två stadsdelar i Göteborgswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record