Show simple item record

dc.contributor.authorCaroline Broqvistswe
dc.contributor.authorElin Törnbergswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:21:44Z
dc.date.available2008-03-12T15:21:44Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9712
dc.description.abstractSyfte, huvudfråga, metod och material, resultat, betydelse för läraryrket Syftet med examensarbetet är att konstruera massagesagor utifrån vald massageteknik, pedagogiskteori, barnboksteori samt att motivera bruket av massagesagor i skolan utifrån tidigare forskning om massagens fysiologiska, sociala och emotionella effekter. Via en rad olika massagesagor har vi valt att undersöka massagesagans olika inverkning aspekter och effekter. Massagens fysiologiska, emotionella och sociala effekter redogörs för samt kopplas till styrdokument och lärandeteorier Examensarbetet utgår ifrån fyra av de massagesagor vi skrivit både ur görande perspektiv samt innehållsperspektiv. Vi fokuserar på rörelsernas betydelse samt sagans uppbyggnad. Flera forskare talar för att massagen har positiva effekter på individen vilket bidrar till ett gott lärandeklimat i klassrummet. Examensarbetet fokuserar på våra massagesagor ur olika perspektiv. Dessa är förankrade i pedagogiska teorier, barnboksteori samt massagens fysiologiska, sociala och emotionella aspekter. Vi belyser massagen ur ett historiskt perspektiv för att sedan övergå till hur den utvecklats fram till idag. Den massageteknik vi främst belyser är klassisk svensk massage, då vi anser att detta är den tekniken vi främst utgår ifrån i våra massagesagor. Arbetet är upplagt så att det finns en tydlig struktur från massage i allmänhet till massage i skolan. Störst fokus ligger dock på massage ur ett skolperspektiv då vi anser att det är viktigast för vår kommande yrkesprofession. I arbetet finns kopplingar till styrdokument samt annan relevant litteratur. Vi har en gedigen litteraturgenomgång där vi redogör för all den litteratur, samt förlag och författare vi använt oss av.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMassageswe
dc.subjectBarnmassageswe
dc.subjectMassage i skolanswe
dc.subjectMassage ocswe
dc.titleMassagesagor - En del av undervisningen?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record