Show simple item record

dc.contributor.authorEmma Boqvistswe
dc.contributor.authorAnna Melinswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:21:42Z
dc.date.available2008-03-12T15:21:42Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9709
dc.description.abstractSyfte Vårt syfte är att lyfta fram arbetssätt där man kan bedriva matematikundervisning med kreativa skapande inslag. Vi vill även studera en yrkesverksam pedagog som bedriver en undervisning som är aktuell inom ramen för vår rapports intresseområde. Frågeställningar Vad finns det för möjligheter att integrera matematik med skapande verksamhet? Vad säger tidigare forskning om matematik och skapande verksamhet, och sambanden mellan dem? Hur ser en Waldorflärares arbetssätt ut, och hur motiveras det? Metod och material Vi har gjort en reflexiv och kvalitativ intervjustudie på en Waldorfskola, därmed har vi gått in och gjort en tolkning av svaren efter intervjun. Vi har haft öppna frågor som utgångspunkt inför intervjun och även använt oss av följdfrågor för att få djup i svaren. Svaren använde vi som underlag för att visa på ett alternativt arbetssätt, men även ett sätt att se på undervisning och ämnesintegrering. Resultat Genom intervjun har vi kunnat påvisa ett arbetssätt som tar tillvara på kreativiteten och verklighetsanknytningen i matematikämnet. Vi har funnit stöd i litteraturen för att en integrering av matematik och skapande verksamhet. Slutsats Litteratur och undersökningar har visat på behovet av en varierad matematikundervisning, eftersom många elever i dagens skola upplever matematikämnet som abstrakt och svårt. Undervisningssituationer där eleverna får ett kreativt och praktiskt möte med matematiken ger möjligheter till en vidare förståelse för ämnet.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMatematikswe
dc.subjectskapande verksamhetswe
dc.subjectämnesintegreringswe
dc.titleSkapande verksamhet - ett av matematikens många ansiktenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record