Show simple item record

dc.contributor.authorJonas Jonssonswe
dc.contributor.authorPontus Recksénswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:21:36Z
dc.date.available2008-03-12T15:21:36Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9700
dc.description.abstractSammanfattning: Det råder ingen tvekan om att historia är ett ämne som under de senaste åren har växt i intresse bland de breda folklagren. I anslutning till ämnets popularitet har mängder av böcker getts ut den senaste tiden. I denna ökade mängd av textmassa inom historieämnet undrar man som läsare vad det egentligen är för bilder som man möter av historiska personer och hur dessa har förändrats under åren. Som blivande lärare finns det ett intresse av att granska hur våra företrädares arbetsmaterial har tagit sig ut. Syftet med föreliggande uppsats har därför blivit att utröna hur bilden av Gustav Vasa har förändrats i utvalda läroböcker från 1904 till våra dagar. Undersökningen är i huvudsak kvalitativ och syftar naturligtvis till att jämföra de olika läromedlen med varandra. Vi har också valt att i mindre skala göra en kvantitativ undersökning för att komplettera närläsningen. Frågorna som vi har ställt oss svarar därför på hur denna bild har sett ut under den undersökta perioden. Vi har fokuserat på att närmare granska kungens person, men även tittat på hur bilden av hans antagonister har målats upp. Resultaten visar att bilden har förändrats på många olika vis. I de tidiga verken möter oss en stor nationalhjälte nästan utan fel. Författarna beskriver konungen i oerhört positiva ordalag och hans motståndare målas uteslutande i svart. I denna tidigare historieskrivning är det också personerna som står i centrum. De senare böckerna behandlar i lång större utsträckning omkringliggande strukturer och är inte heller lika frikostiga med adjektiven som deras föregångare var. Dessutom har vi funnit att textmassan som behandlar Gustav Vasas person har minskat dramatiskt under de cirka hundra år som vi har undersökt, från att ha omfattat 5-30 sidor till att idag ligga på ungefär 3-4 sidor.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectGustav Vasaswe
dc.subjectpersonlighetswe
dc.subjectläroböckerswe
dc.subjecthistorieskrswe
dc.title"Vilka vi icke till ett blåbär akta" Bilden av Gustav Vasa i gymnasiets historieböckerswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record