Show simple item record

dc.contributor.authorThomas Ljungswe
dc.contributor.authorSiblo Coskunswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:21:33Z
dc.date.available2008-03-12T15:21:33Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9695
dc.description.abstractSyfte: Vårt syfte är att undersöka hur fyra pedagoger och en klass med 8 elever upplever läsdagboksmetoden. Gynnar metoden språkutvecklingen, eller den så kallade läs- och skrivprocessen. Detta satt i relation till traditionell läs- och skrivutveckling. .De övergripande frågeställningarna är: På vilket sätt skiljer sig denna metod från ett traditionellt arbetssätt inom läs- och skrivutvecklingen? Hur resonerar pedagoger kring arbetssättet med läsdagboksmetoden? Hur uppfattar elever arbetet med läsdagboksmetoden? Metod och material: Vår studie är kvalitativ. Vi har intervjuat fyra pedagoger, praktiserat vår metod i en av de intervjuades klass, då eleverna har skrivit läsdagbok som kopplats till läsningen av en skönlitterär bok. Utöver det har eleverna även besvarat enkäter. Dessa kopplar vi till vår teorianknytning. Resultat:I vår studie har vi kommit fram till att tre av fyra informanter anser sig ha arbetat med vår metod någon gång under deras verksamhet. Informanterna ställer sig positiva till metoden Vi ser även att elevernas skrivande har utvecklats. Betydelse för läraryrket: Vårt arbete visar att elever tycker olika om olika läs- och skrivmetoder. Pedagoger kan få en ökad förståelse för eleverna trots, uttalat missnöje med olika metoder. Dessutom kan pedagogerna förstå att eleverna, ändå utvecklas i den dagliga läs- och skrivträningen.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleKan läsdagbok vara ett hjälpmedel till den tysta läsningen?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record