Collections in this community

Recent Submissions

  • Äldres boende och etnicitet: en kunskapsöversikt 

    Forsemalm, Joakim (2008-04-25)
    En slutsats som kan dras om kunskapande om äldres boende är att det finns en rad uttryck för önskemål och förhoppningar som kan sägas vara generella oavsett om man är man eller kvinna, medel- eller arbetarklass och ...