Show simple item record

dc.contributor.authorTörnbom, Karin
dc.date.accessioned2008-02-08T15:04:27Z
dc.date.available2008-02-08T15:04:27Z
dc.date.issued2008-02-08T15:04:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9537
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka vad människor tänker kring hur en kvinnlig förebild bör vara. Genom en kvantitativ ansats har jag undersökt vilka egenskaper man i första hand framhåller att en kvinnlig förebild bör ha. Som komplement till den kvantitativa delen och för att kunna exemplifiera och fördjupa, har jag genomfört enskilda intervjuer och fokusgruppintervjuer. De frågeställningar jag har valt är: Vilka egenskaper tas upp då kvinnor och män beskriver sin bild av en kvinnlig förebild? Skiljer sig svaren åt med avseende på kön och generation? Om det finns skillnader, kan dessa kopplas till de ideal och normer som varit rådande under olika decennier från svenskt 1930-tal och framåt? Hur kan ett resonemang kring den kvinnliga förebildens roll i dagens samhälle se ut? Jag har även undersökt vilka kända kvinnliga förebilder vi framhåller som bra förebilder. I analysen utgår jag ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt vad gäller hur kön konstrueras och hur tankar och värderingar skapas i interaktion mellan individ och omvärld. I enkätmaterialet visade sig ”ärlighet, pålitlighet och lojalitet” vara de mest populära egenskaperna för en kvinnlig förebild, detta gällde dock inte för kvinnor i åldersgruppen 20-30 år. De valde istället egenskaper inriktade på personlig utveckling och karriär och jag har kopplat detta till de normer och ideal som var rådande under kvinnornas uppväxtår. I intervjuerna och under fokusgruppsdiskussionerna uttalades ett missnöje kring hur den kvinnliga förebilden ofta framställs i media. Det diskuterades kring hur en kvinnlig förebild kan konstrueras på ett bra sätt och vilka egenskaper som kan skapa en mindre bra, eller dålig förebild. Genom att jämföra med de aspekter som förmedlas via samhället angående detta, och genom att inta ett köns och generationsperspektiv, har jag analyserat de tankar och föreställningar som framkom ur materialet.en
dc.language.isosween
dc.subjectKvinnlig förebilden
dc.subjectegenskapen
dc.subjectkönen
dc.subjectgenerationen
dc.titleDin kvinnliga förebild – hur är hon?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record