Show simple item record

dc.contributor.authorBolander, Signe
dc.date.accessioned2008-01-30T13:09:07Z
dc.date.available2008-01-30T13:09:07Z
dc.date.issued2008-01-30T13:09:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9489
dc.description.abstractFokus för denna studie är de föräldrastödsutbildningar som i snabb takt introduceras i Sverige. Dessa är ofta manualbaserade program vilket innebär att de inte bör ändras. Syftet med dem är att ge föräldrar stöd och nya verktyg i uppfostran av sina barn. I USA finns en pågående debatt om huruvida sådana föräldrastödsutbildningar kan fungera på ett likvärdigt sätt för alla föräldrar oavsett vilken kulturell bakgrund eller vilka levnadsvillkor man har. Den debatten grundar sig på tanken om att synen på föräldraskap och barnuppfostran kan skilja sig avsevärt åt mellan olika kulturer samt att programmen därmed på olika sätt är normativa med en västerländsk syn på föräldraskap. I USA ställs därför frågan huruvida dessa program bör anpassas efter olika kulturer och etniska minoriteter. Syftet med denna studie är därför att analysera gruppledares reflektioner kring föräldrastöds-program, heterogena föräldragrupper, föräldraskap och kulturella och socioekonomiska skillnader. Studien tar sin utgångspunkt dels från tidigare forskning om föräldrastödsut-bildningar och dels från teorier om olika sätt att se på och förhålla sig till kultur och kulturella skillnader i socialt arbete samt hur vår syn på föräldraskap och barnuppfostran påverkas av faktorer som kultur och socioekonomiska villkor. I ljuset av detta har sedan semistrukturerade kvalitativa intervjuer av gruppledare för sådana föräldrastödsutbildningar gjorts. Studiens resultat visar att gruppledarna inte upplever de kulturellt och socioekonomiskt heterogena föräldragrupperna som något problematiskt utan snarare som värdefullt. Dock framkommer av studien att det finns exkluderande faktorer som gör att alla i befolkningen inte har likvärdig tillgång till föräldrastödsutbildningar. I studien föreslås därför att det görs en medveten översikt över de exkluderande faktorer som kan finnas i programmen samt ett övervägande av vilken målgrupp man vill nå med programmen.en
dc.language.isosween
dc.subjectföräldrastöden
dc.subjectföräldraskapen
dc.subjectkulturen
dc.titleFöräldrastödsutbildning – om gruppledares reflektioner kring kultur och föräldraskapen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record