Now showing items 1-1 of 1

    • Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering 

      Hagberg, Johan; Carlsson Hauff, Jeanette; Elliot, Viktor; Magnusson, Johan; Nilsson, Jonas (2021-09-23)
      Rapporten redovisar resultat från projektet Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering. Projektets syfte har varit att belysa hur framväxande digitala ekosystem inverkar på försäkring ...