Now showing items 1-1 of 1

    • Konsumtionsrapporten 2021 

      Holmberg, Ulrika; Centrum för konsumtionsforskning (Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2021-12-22)
      I Konsumtionsrapporten 2021 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2020 och 2021. Här ges en helhetsbild av hushållens konsumtion, vilken baseras på statistik från framför allt Statistiska ...