Now showing items 1-1 of 1

    • Konsumtionsrapporten 2018 

      Roos, John Magnus; Holmberg, Ulrika; Hansson, Lena; Karlsson, Therese M; Kristensson, Per (Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2018-12)
      I Konsumtionsrapporten 2018 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2017. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...