Now showing items 1-1 of 1

    • Vardagslivets finansialisering 

      Andersson, Erik; Broberg, Oskar; Gianneschi, Marcus; Larsson, Bengt (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016)
      I internationell samhällsvetenskaplig forskning används begreppet finansialisering för att förklara och beskriva den ökade betydelse som den finansiella ekonomin har i vår tid. I den här rapporten riktar vi sökarljuset mot ...