Now showing items 1-1 of 1

    • Omställning till nytt arbete - en studie av Posten Futurum 

      Aronescu, Dana; Edström, Anders (2004)
      Posten har som ansvarig arbetsgivare skapat en särskild organisation, Posten Futurum, för att stödja och hjälpa anställda som blir övertaliga att få ett nytt arbete. I denna studie redovisas resultaten av telefonintervjuer ...