Now showing items 1-1 of 1

    • En analys av mobila tjänster 

      Nilsson, Jakob (2007-04-25)
      Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan användares bakgrund och deras inställning till eller vilja till användande av mobila informationstjänster. Uppsatsen syftar även till att undersöka ...