GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Böcker >

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/854

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Historisk statistik Del 1.pdf1874KbAdobe PDF
View/Open
Title: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967
Other Titles: Historical Statistics of Sweden. Part 1. Population 1720-1967
Issue Date: 1969
Extent: 1919173 bytes
Publication type: book
Publisher: Statistiska centralbyrån
Citation: 2.uppl.
Keywords: Historisk statistik
Statistik
Description: Denna version har framställts i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Statistiska centralbyrån. Genom s.k. OCR-inläsning av den inscannade bilden är text och numeriska uppgifter sökbara men uppgifternas korrekthet till exempel vid kopiering ur dokumentet kan inte garanteras.
URI: http://hdl.handle.net/2077/854
Appears in Collections:Böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011