Show simple item record

dc.contributor.authorGrund, Elisabeth
dc.date.accessioned2008-01-07T14:54:41Z
dc.date.available2008-01-07T14:54:41Z
dc.date.issued2008-01-07T14:54:41Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/8520
dc.description.abstractDenna uppsats handlar om arbetssituationen för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg, i en delad organisation. Delad organisation innebär att utredningar och prövningar av de äldres behov och beslut om bistånd särskiljs från ansvar för det faktiska utförandet av hjälpinsatserna. Ansvar för utredning och beslut har en biståndsbedömare och ansvaret för utförandet av insatserna har en enhetschef. Syftet är att undersöka hur samordningen mellan enhetschefen och biståndsbedömare i den delade organisationen gynnar och/eller motverkar utförandet av besluten och hur man organiserar denna samordning. Jag har valt att studera detta ur ett enhetschefsperspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ i form av intervjuer av 9 stycken enhetschefer inom äldreomsorgen. Jag använder mig av halvstrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet har tematiserats och nyckelord identifierades. Resultatet presenteras i tre huvud-teman: Faktorer för en god samordning, Betydelsen av personliga Egenskaper/erfarenhet och Motverkande faktorer. Dessa identifierade faktorer har sedan analyserats med hjälp av relevanta teorier och tidigare forskning. Det som tydligt framkom var att samverkan är en tidskrävande process och att respondenterna även såg samverkan som en nödvändighet för att kunna arbeta med sin målgrupp. Faktorer som jag funnit i min uppsats som kan ha betydelse för samverkan är till stor del likt det som framkommit i tidigare studier. Några faktorer kan nämnas så som kunskap om varandras arbetsuppgifter, nära sociala relationer, en fungerande kommunikation, tydlig struktur och ansvarsfördelning, resurser och att vara flexibel.en
dc.language.isosween
dc.subjectSamordning/samverkanen
dc.subjectkommunikationen
dc.titleSamordning inom äldreomsorgen ur ett enhetschefsperspektiven
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record