GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Dagkirurgisk laparoscopisk cholecystectomi ur ett patientperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/8514

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dagkirurgisk laparoscopisk cholecystectomi.pdf171KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dagkirurgisk laparoscopisk cholecystectomi ur ett patientperspektiv
Authors: Fransson, Marie
Lindblad, Eva
Issue Date: 7-Jan-2008
Degree: C-uppsats
Student essay
Keywords: Laparoscopisk cholecystectomi
Dagkirurgi
Abstract: Introduktion Till yrket är vi narkossjuksköterska och operationssjuksköterska. På det sjukhus vi arbetar är de flesta patienterna inneliggande på vårdavdelning i ca två till tre dagar i samband med att de skall få gallblåsan borttagen med laparoscopisk titthålsteknik. Det är väl känt att på andra sjukhus, i synnerhet utomlands, har man börjat operera patienterna dagkirurgiskt dvs. att patienterna kommer till operationsavdelningen på morgonen och åker hem på eftermiddagen eller kvällen. Syf... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/8514
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011