GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Brottsprovokation - Studie av gällande rätt och ämnets aktuella utveckling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/8488

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Brottsprovokation.pdf345KbAdobe PDF
View/Open
Title: Brottsprovokation - Studie av gällande rätt och ämnets aktuella utveckling
Authors: Aspholm, Philip
Issue Date: 14-Dec-2007
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2007:111
Keywords: Straffrätt
Abstract: Att polisen i sitt arbete aktivt ska ha rätt att provocera personer att begå brott har länge varit en infekterad fråga. Eftersom en polis har möjligheten att beivra andras handlingar, blir också frågan om polisens möjlighet att själv få provocera andra till att begå brott intressant. Detta arbete behandlar primärt om vilken ställning brottsprovokation har i Sverige idag. Arbetet har som utgångspunkt två perspektiv. Dels den provocerandes, där framförallt tillåtligheten av brottsprovokation i st... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/8488
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011