Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Jimmy
dc.date.accessioned2024-05-29T12:06:49Z
dc.date.available2024-05-29T12:06:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81515
dc.description.abstractDen 3 juli 2008 gav regeringen i uppdrag åt Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att bygga upp ett stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget omfattade att: – vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, – skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, – informera om jämställdhetsintegrering, och – skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering. Målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå detta mål genom att integrera jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. Inom ramen för arbetet med jämställdhet har kommuner och statliga myndigheter genom åren utvecklat metoder i anslutning till olika projekt och verksamheter. I form av Program för jämställdhetsintegrering i staten (Jämi) ska Nationella sekretariatet för genusforskning samla de erfarenheter som vunnits och återuppta det metodutvecklingsarbete som tidigare genomförts. Detta inleds med en kartläggning och behovsanalys av offentligt finansierade aktörers efterfrågan och kompetens inom området. Föreliggande rapport är en undersökning av hur direktiv om utåtriktat jämställdhetsarbete formulerats i lagar, förordningar och styrdokument för myndigheterna under regeringen. Särskild fokus läggs på instruktioner och regleringsbrev för budgetåren 2007-2009. Syftet är att visa på kontinuiteten, eller avsaknaden av en sådan, i regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, samt huruvida det skiljer sig åt beroende av myndigheternas departementstillhörighet.sv
dc.format.extent36 sidorsv
dc.language.isoswesv
dc.publisherNationella sekretariatet för genusforskningsv
dc.subjectjämställdhetsintegreringsv
dc.titleAtt styra jämställt: En kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbetesv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record