Show simple item record

dc.contributor.authorStefansson, Ellen
dc.contributor.authorFarbotko, Anna
dc.date.accessioned2024-05-29T09:12:20Z
dc.date.available2024-05-29T09:12:20Z
dc.date.issued2024-05-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81514
dc.description.abstractBakgrund Ätstörningar kännetecknas av en förvrängd och störd uppfattning av sin egen kroppsvikt, kroppsform samt ett avvikande förhållande till mat och att äta. Att leva med en ätstörning kan påverka livskvaliteten och valet av utförda aktiviteter. Arbetsterapeutens arbete är kopplat till alla vardagliga aktiviteter och strävar efter att involvera individen i att skapa meningsfulla aktiviteter som främjar välbefinnandet. Idag finns begränsad forskning om arbetsterapi relaterat till ätstörningar och det saknas studier som undersöker arbetsterapeutens egen erfarenhet av detta yrkesspecifika område.    Syfte Syftet var att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med ätstörningar. Metod En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer som vald metod för datainsamling. Författarna antog en induktiv ansats för att fånga deltagarnas erfarenheter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat I analysen framkom sju underkategorier som resulterade i tre huvudkategorier; Utmaningar i arbetet, Samarbete med föräldrar och kollegor och Vardagsaktiviteters betydelse. Slutsats Denna studie belyser arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med ätstörningar. Resultaten visar olika utmaningar, insatser och framgångsfaktorer i detta arbete. Resultatet kan öka förståelsen för arbetsterapins betydelse i behandlingen av ätstörningar och kan inspirera fler arbetsterapeuter att engagera sig i detta viktiga område, vilket i sin tur kan bidra till förbättringar inom ätstörningsvården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAnorexia nervosa, Arbetsterapi, Bulimia nervosa, Kvalitativ innehållsanalyssv
dc.titleATT ÅTERSTÄLLA BALANSEN En kvalitativ studie om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med ätstörningarsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record