Show simple item record

dc.contributor.authorSöderberg, Camilla
dc.contributor.authorJohansson, Elisabeth
dc.date.accessioned2024-05-23T20:55:41Z
dc.date.available2024-05-23T20:55:41Z
dc.date.issued2024-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81369
dc.description.abstractBakgrund För den som drabbas av en handskada är det inte bara praktiska moment i vardagen som blir svåra att genomföra, utan även personligheten, självkänslan och samspelet med andra människor förändras. Småbarnsföräldrar drabbas oftare än andra grupper av åkomman Morbus de Quervain som orsakar smärta och svullnad i handleden. Tillståndet behandlas idag med statisk ortos i kombination med antiinflammatoriska läkemedel. Att Morbus de Quervain påverkar personens förmåga att bland annat greppa, bära och hantera föremål med händerna är idag känt, men det saknas kunskap kring hur aktiviteter i vardagen påverkas hos såväl småbarnsföräldrar som andra grupper. Frågan om på vilket sätt småbarnsföräldrar med Morbus de Quervain upplever att tillståndet påverkar olika aktiviteter i deras vardag undersöks i denna studie ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv eftersom patienter med Morbus de Quervain ofta behandlas av arbetsterapeuter. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur småbarnsföräldrar med Morbus de Quervain upplever att tillståndet påverkar olika aktiviteter i deras vardag. Metod Studien är kvalitativ och genomförd med induktiv ansats. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med småbarnsföräldrar som drabbats av Morbus de Quervain varefter materialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultat Studiens resultat genomsyras av temat: Det blir svårt att göra det mesta för småbarnsföräldrar med Morbus de Quervain. Sju underkategorier skapades och samlades i två huvudkategorier; Självständiga aktiviteter påverkas och Hemmet och familjen måste fungera. Småbarnsföräldrar som drabbats av Morbus de Quervain upplever att tillståndet påverkar allt ifrån den personliga identiteten till den fysiska förmågan att ta hand om sig själv och sitt barn. Utöver smärta och nedsatt funktion i handleden upplever intervjupersonerna att den ortos de fått som behandling ytterligare begränsar förmågan att utföra såväl nödvändiga som lustfyllda aktiviteter. Slutsats Morbus de Quervain har stor påverkan på aktiviteter i vardagen hos småbarnsföräldrar. Gemensamt för alla deltagare i studien är att de har svårt att lyfta, hålla och bära sina barn. Vilka aktiviteter som påverkas mest och vad som blir svårast att utföra skiljer sig dock från person till person beroende på livsstil, sysselsättning och intresse. Det är därmed av största vikt att arbetsterapeuten arbetar personcentrerat och anpassar sina råd efter personens livssituation.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMorbus de Quervain, Föräldrar, Arbetsterapi, Vardagsaktivitetersv
dc.titleSMÅBARNSFÖRÄLDRAR MED MORBUS DE QUERVAIN - En kvalitativ intervjustudie om hur vardagens aktiviteter förändrassv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record