Show simple item record

dc.contributor.authorHasselholm, Ida
dc.date.accessioned2024-05-22T06:29:08Z
dc.date.available2024-05-22T06:29:08Z
dc.date.issued2024-05-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81345
dc.description.abstractBakgrund Ordet ”yoga” betyder förena och grundas på att förena kropp, sinne och själ för att skapa en balans. Det finns olika varianter av yoga och en av dessa är Medicinsk yoga. De är sammanflätade genom att huvudfokuset ligger på att få en så naturlig andning som möjligt. Inom yogan så läggs det även stort fokus på vad vi själva kan göra för att få bra levnadsvanor och göra bra val för att vårt levnadssätt ska bli en främjande faktor för hälsa snarare än en riskfaktor. Inom arbetsterapin så finns det ett mål i att inspirera och stödja personen till att själv vara delaktig i att skapa och behålla ett vardagsmönster som främjar en god hälsa. Då allt fler personer som söker vård i Sverige är intresserade av olika alternativ till traditionell sjukvård så skulle yoga i vården kunna ha stor potential. Inom arbetsterapi så är det inte lika vanligt med yoga som en intervention så det behövs mer kunskap kring vad yogan skulle kunna bidra med. Syfte Studiens syfte var att beskriva deltagarnas upplevelser av yoga som en arbetsterapeutisk intervention. Metod Denna studie är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Åtta artiklar valdes ut genom sökning i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus och PsycINFO. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat Fem teman identifierades: Den fysiska kroppen, ökat självförtroende, positiva förändringar i livet, den mentala hälsan och gemenskap. Dessa teman bestod av nio huvudkategorier. Ev. slutsats Patienter med olika hälsoproblem har beskrivit sina upplevelser av yogan. Resultatet visar på att merparten av upplevelserna som beskrivits har varit positiva. Litteraturstudien kan bidra med kunskap då den riktar sig till flertalet olika målgrupper och visar på en översikt på erfarenheter som tidigare inte beskrivits. Den är av nytta för arbetsterapeuter genom att visa på ett relativt nytt arbetssätt men även för patienter genom att den kan vara till stor hjälp för någon som testat olika metoder och tekniker men inte har hittat rätt än.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectYoga, arbetsterapi, mindfulness, meditation, upplevelsersv
dc.titlePATIENTERS UPPLEVELSE AV MEDICINSK YOGA SOM EN ARBETSTERAPEUTISK INTERVENTIONsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record