Show simple item record

dc.contributor.authorKalju, Emma
dc.contributor.authorLandqvist, Vida
dc.date.accessioned2024-05-21T15:57:41Z
dc.date.available2024-05-21T15:57:41Z
dc.date.issued2024-05-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81343
dc.description.abstractBakgrund Föräldrar till barn med autism i den tidiga barndomen och förskoleåldern upplever mer stress jämfört med föräldrar till äldre barn med autism. Föräldrarna har svårt att hantera stressen som tillkommer med barnet och den drastiska omställningen i vardagen. De upplever psykisk ohälsa och har även ett stort behov av professionell hjälp i ett tidigt skede. Ett kunskapsgap kring att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen hos föräldrar till barn med autism i förskoleåldern har identifierats. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med autism i förskoleåldern upplever aktivitetsbalans i vardagen. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod som hade en induktiv ansats. Det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med föräldrar till barn med autism i förskoleåldern för att samla in data om deras upplevelser av aktivitetsbalans i vardagen. Databearbetningen skedde utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Analysen av innehållet resulterade i tre huvudkategorier: Prioriteringar i vardagen utifrån barnets behov, Balansen mellan arbete och egen tid och Faktorer som hjälper och stjälper. Under dessa fanns sex underkategorier. Temat som växte fram blev Ett vardagspussel med utmaningen att få ihop alla nödvändiga bitar som ger en övergripande beskrivning på föräldrarnas kamp att få ihop sin vardag. Slutsats: Resultatet i studien visade att det fanns olika faktorer som främjade och hämmade upplevelsen av aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autism i förskoleåldern. De använde strategier, gjorde anpassningar och fanns som stöd till sina barn, vilket påverkade deras upplevda aktivitetsbalans. Trots detta fanns det faktorer som hindrade dem att uppleva aktivitetsbalans såsom brist på socialt stöd från omgivningen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAktivitetsbalans, Arbetsterapi, Autism, Föräldrar, Förskolebarnsv
dc.titleETT VARDAGSPUSSEL MED UTMANINGEN ATT FÅ IHOP ALLA NÖDVÄNDIGA BITAR -Upplevelse av aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autism i förskoleåldernsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record