Show simple item record

dc.contributor.authorSaggion, Chiara
dc.contributor.authorSörberg, Johan
dc.date.accessioned2024-05-21T06:55:54Z
dc.date.available2024-05-21T06:55:54Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81331
dc.descriptionÄmneslärarprogrammet med inriktning 7-9, Hem-och konsumentkunskap. Kurs: L9HK2G, Uppsats/Examensarbete: 15 hp. Nivå: Grundnivå. Termin/år: VT/2024. Handledare: Mia Prim. Examinator: Marianne Pipping Ekström.sv
dc.description.abstractI flera länder är utomhuspedagogik applicerat i olika skolämnen. I nuläget i Sverige saknas forskning kring skolträdgårdar och dess implementering däremot är skolträdgårdar ingen ny undervisningsmetod då den funnits i Sverige i tvåhundra år. Forskningsöversiktens syfte är att belysa möjligheten för en implementering av skolträdgårdar samt dess effekter på barn och unga utifrån två av perspektiven i hem- och konsumentkunskap (HKK): hälsa och miljö. Över- sikten definierar och beskriver begreppen utomhuspedagogik, hållbar utveckling, matlitteracitet (food literacy) och en säkrad livsmedelsförsörjning (food security). Metoden som tillämpats är en systematisk forskningsöversikt genom sökning av tio vetenskapliga artiklar i databaser Scopus och Education Research, dess urval samt analys. Resultaten visar att barn och unga har en positiv inställning till aktiviteter i en utemiljö i trädgården. Vidare har denna undervisningsmetod visat sig främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa, förbättra deras själv- känsla och mellanmänskliga relationer samt är en bidragande faktor till en ökad miljömedvetenhet vilket således främjar en hållbar utveckling. Resultaten indikerar möjligt förekommande utmaningar utifrån lärare och skolpersonals engagemang, resurser och kursplanen. Forsknings- översiktens slutsatser pekar på att en implementering av skolträdgårdar inom undervisning i hem- och konsumentkunskap i Sverige är möjlig då det redan finns i andra länder med liknande förutsättningar. Aktiviteter i skolträdgårdar erbjuder verklighetsnära situationer genom kunskap i handling i enlighet med hem- och konsumentkunskaps syfte och centrala innehåll. Med detta arbete önskas bidra till intresse och inspiration för andra hem-och konsumentkunskapslärare som kan få en vidare förståelse kring utomhuspedagogiken och dess fördelar. Slutligen föreslås fortsatt forskning inom ämnet HKK och skolträdgårdar och dess effekter, positiva som negativa, för att underlätta och möjliggöra en implementering.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjecthälsasv
dc.subjectmiljösv
dc.subjectskolträdgårdarsv
dc.subjectutomhuspedagogiksv
dc.titleEtt grönt klassrum utan väggar.sv
dc.title.alternativeMöjligheter till en implementering av skol- trädgårdar i hem- och konsumentkunskapsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepothersv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record