Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Charlotte
dc.contributor.authorDi Floriano, Erica
dc.date.accessioned2024-05-20T09:02:05Z
dc.date.available2024-05-20T09:02:05Z
dc.date.issued2024-05-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81293
dc.descriptionBackground: Screen time among children has increased significantly in recent years. Today, both infants and young children have access to screens, which are used for distraction, entertainment, and to alleviate parental responsibilities. The pediatric nurse specialist encounters many children and parents through pediatric healthcare and has the opportunity, through their health-promoting mission, to work proactively and provide information to parents about screen time. Children aged 0-6 years are in a sensitive developmental phase where they develop both cognitively and physically. It is therefore important for the pediatric nurse specialist to be aware of the consequences of screen time. Aim: The aim of the study was to compile the consequences of screen time on the health of children aged 0-6 years. Method: A Systematic literature review comprising 15 quantitative articles forming the basis of the results. Databases used for the search include PubMed, Cinahl, and PsycInfo. Quality control was performed and the articles were analysed with Caldwell framework and complied in regard to the contents. Results: The results shows that screen time has negative consequences on the health and development of children aged 0-6 years, both cognitively and physically. Children with excessive screen time was associated with poorer language development, cognitive development delays, and increased risk of behavioural problems. Additionally, children with high screen time had a significantly higher risk of reduced hours of sleep. Associations were also observed between screen time and overweight as well as screen time and myopia in preschool children. In the results, no positive health effects of screen time emerged. Conclusion: Screen time affects children's health both cognitively and physically. The findings of this literature review recommend as a Pediatric Nurse Specialist, having knowledge about the consequences and being able to educate parents to enables better health for the children.sv
dc.description.abstractBakgrund: Skärmtid hos barn har ökat markant de senaste åren. Idag har både spädbarn och små barn tillgång till skärm och den används till såväl avledning, underhållning och som avlastning till föräldrar. Specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården träffar många barn och föräldrar och har genom sitt hälsofrämjande uppdrag möjlighet att arbeta proaktivt och informera föräldrar och ge kunskap om skärmtid. Barn i åldrarna 0–6 år är i en känslig utvecklingsfas där de utvecklas såväl kognitivt som fysiskt. Det är därför viktigt att som specialistsjuksköterska för barn känna till de konsekvenser som skärmtid kan få för barns hälsa. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa vilka hälsoeffekter skärmtid kan få för barns hälsa i åldersgruppen 0–6 år. Metod: Systematisk litteraturöversikt med 15 kvantitativa artiklar ligger till grund för resultatet. Databaser som användes vid sökning är PubMed, Cinahl och PsykInfo. Artiklarna har granskats utifrån Caldwells granskningsmall. Resultat: Resultatet visar att skärmtid medför negativa konsekvenser på barns hälsa och utveckling såväl kognitivt som fysiskt i åldrarna 0–6 år. Barn med mycket skärmtid får en försämrad språkutveckling, negativ påverkan på kognitiv utveckling samt ökad risk för beteendeproblematik. Resultatet visar även att barn med mycket skärmtid har en signifikant högre risk för färre timmars nattsömn. Samband kunde även ses mellan skärmtid och övervikt samt skärmtid och närsynthet hos förskolebarn. Inga positiva hälsoeffekter av skärmtid framkom. Slutsats: Skärmtid påverkar barns hälsa såväl kognitivt som fysiskt. Genom att specialistsjuksköterskor för barn besitter kunskap om de konsekvenser skärmtid ger skapas förutsättningar för att kunna undervisa och ge råd till föräldrar, detta bidrar till en förbättrad hälsa hos barnen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFörskolebarn, Hälsa, Skärmtid, Spädbarn, Utvecklingsv
dc.titleSkärmtidens konsekvenser på hälsan hos barn 0–6 årsv
dc.title.alternativeImpact of screen time on health of children ages 0–6 yearssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record